A bodyarttraining.hu weboldalon található tartalmak, beleértve a cikkeket, képzésleírásokat, képeket, grafikai elemeket, a Szerzői jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján szerzői jogi oltalom alá eső alkotások, amelyek jogaival a Borsodi Balázs ügyvezető (továbbiakban Jogtulajdonos) rendelkezik. Így azok felhasználása, többszörözése nem megengedett!

A Jogtulajdonos semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza áruházunk akadálytalan működését és a vásárlást.
  • Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármely levél – függetlenül attól hogy papír vagy elektronikus formában érkezett – de főleg bármilyen adat elvesztése.
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Jogtulajdonos nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Webáruházunkban szabadon módosíthatjuk a vásárlás feltételeit és szabályait, bármikor, értesítési és bárminemű egyéb kötelezettség vállalása nélkül.

A Jogtulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, frissítse, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse, vagy megszüntesse. A weboldal felhasználója elfogadja, hogy a weboldal módosításából, frissítéséből, működésének felfüggesztéséből, illetve megszüntetéséből eredő kárért Jogtulajdonos felelősséget nem vállal.

A webáruházban forgalmazott képzések folyamatosan frissülnek, bővülnek, megszűnnek, megváltoznak, stb. Ezért a Jogtulajdonos, mint a webáruház üzemeltetője, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathat bármilyen árat, képzésleírást, vagy határidőt. A változás a webáruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe, a változás időpontjáig leadott megrendelésekre nincs hatással.

Bármely módosítás attól az időponttól érvényes, amikor online megtalálható a bodyarttraining.hu oldalon.

Minden vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Adataid védelme

A weboldalunk használata során rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeljük.

Részletes adatkezelési tájékoztatónk elérhető weboldalunkon.